Qui som

Els membres de la junta 2017-2018 som:


MINI-JUNTA

La mini-junta té la finalitat d'agilitzar i mantenir les gestions del dia a dia de la junta de l'AMPA, i mantenir el contacte directe amb la direcció de l'escola.


President:          David Roura
Secretària:         Mar Amayuelas
Tresorera:          Bea Teixeira


COMISSIÓ ECONÒMICA

Controla i gestiona els comptes de l'associació.


Bea Teixeira
Marta Vila
David Roura


COMISSIÓ D'EXTRAESCOLARS

Organitza i gestiona les activitats extraescolars que s'ofereixen.

Mar Amayuelas
Sílvia Pérez
José Garcia
Olga Bonvehí


COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Vetlla per una bona comunicació entre la junta i els pares i mares de l'escola, i manté els canals d'informació actualitzats.

Jaume Font
David Roura
José García


COMISSIÓ DE CONFERÈNCIES

Proposa i organitza conferències i debats a l'escola.

Sílvia Pérez
David Roura


RELACIONS INSTITUCIONALS

Silvia Pérez
David Roura
Marta Vila