Què ésQuè és l'AMPA?

      L'AMPA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment al registre d'associacions i formada pels pares i mares de l'escola, amb la voluntat d'aconseguir, juntament amb el mestres, la millor formació per als nostres fills: organitza serveis complementaris, reivindica la qualitat de l'ensenyament, i vigila davant les responsabilitats de les administracions.


Què fa?

     -Dóna suport a les famílies, professorat i alumnat, en tot allò que contribueix a la millora de la qualitat de l'ensenyament. 
    -És el principal interlocutor que tenen els mestres i l'equip directiu per tractar els temes que afecten  tot el col.lectiu de famílies. 
    -Participa en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre. 
    -Orienta les famílies en l'exercici del seus drets i obligacions. 
    -Administra i gestiona els recursos que aporten les famílies associades.
    -Organitza i col.labora en la celebració d'actes a l'escola, proposa conferències o tallers que valora interessants, i gestiona activitats extraescolars.
     

Com s'estructura?

      Per a un bon funcionament de l'AMPA ens cal una estructura àgil i clara, i cal voluntat i compromís per part dels membres actius d'aquesta. Formen la Junta de l'AMPA: un president/a, un secretari/ària, un tresorer/a i uns vocals que es reparteixen en diferents comissions per gestionar millor el treball. No hi ha tasques més importants que altres, totes ho són, i l'esforç de tothom suma per tirar endavant la nostra AMPA.
       Els membres de la junta ens trobem com a mínim una vegada al mes per posar en comú la feina feta individualment o a les comissions. Cada any, a principis de curs, es convoca l'Assemblea General de l'AMPA, on es discuteix i s'aprova la gestió de la Junta, i on cadascú pot aportar les idees i propostes que considera oportunes. És per això que hi valorem molt la vostra assistència.


Amb quins mitjans compta?

       La junta de l'AMPA funciona gràcies a la col.laboració desinteressada dels pares i mares que decideixen invertir part del seu temps en pro de la comunitat. Les quotes de totes les famílies membres de l'associació serveixen, en la seva integritat, per cobrir el cost de les activitats, conferències i celebracions que es puguin organitzar, i els projectes que l'escola i l'AMPA decideixen dur a terme conjuntament, en benefici dels nostres fills.